top of page

Hospitalisatie & Operaties

Hospitalisatie

​Sommige aandoeningen zijn helaas niet op te lossen met thuismedicatie én veel aandacht, en vergen meer inspanning en medische zorgen. Op dat moment kan uw huisdier tijdelijk gehospitaliseerd worden.

De praktijk beschikt over enkele comfortabele opnamekooien, die al dan niet uitgerust kunnen worden met een warmtelamp en een warmtemat. Bovendein is de hospitalisatieruimte ondergebracht in het private gedeelte waardoor uw huisdier nooit langdurig zonder toezicht én liefde is.​

Algemene chirurgie

Chirurgie is een gegeven waar iedere huisdier vroeg of laat mee te maken kan krijgen. Dit kan gaan van een preventieve operatie zoals bvb castratie / sterilisatie. Anderzijds kan chirurgie een onderdeel vormen van een therapeutisch behandelplan (verwijderen van tumor, opeten van vreemd voorwerp, bioptname, ...). 

 

De praktijk is voorzien om operaties met de grootste zorg uit te voeren. Elk anesthesieprotocol wordt aangepast aan het dier (aandoening,diersoort,  leeftijd, pijnlijkheid,..). Gasanesthesie systeem speelt hier een belangrijke rol in.

Soms zijn operaties te complex om alleen uit te voeren. Op dat moment wordt beroep gedaan op een collega dierenarts (al dan niet op verplaatsing).

bottom of page